Thursday, December 12, 2019

Пропуск строків позовної давності не заважає застосовувати застережання в договорі

Факт відмови у позові про стягнення кредитної заборгованості, у зв'язку з пропуском позивачем строку позовної давності, не свідчить про припинення як основного зобов'язання, так і зобов'язання за договором іпотеки.

Детальніше...

Постанова ВСУ щодо переривання строку позовної давності

Якщо суд у прийнятті позовної заяви відмовив або її повернув, то перебіг позовної давності не переривається. Не перериває перебігу такого строку й подання позову з недодержанням правил підсудності, а також з іншим предметом спору та з іншими матеріально-правовими підставами.

Детальніше...

Звернення стягнення позасудово

Статтею 36 Закону України «Про іпотеку» визначено, що сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Детальніше...

Космічні штрафи за нерозмитнені авто

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Черкаської митниці Державної фіскальної служби суд дійшов висновку, що митницею правомірно накладено штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів на суму 1 681 846,65 грн., за керування нерозмитненим автомобілем.

Детальніше...

Припинення існування предмета спору

Відповідно до роз'яснень, які містяться у п. 4.4. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору. Припинення провадження у справі на підставі зазначеної норми ГПК можливе в разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи. 

Детальніше...