Friday, December 13, 2019


Трудове право

people-workerПриватним особам: 

 • письмові та усні консультації по трудовому законодавству; 
 • збір доказів для підтвердження фактів, що мають юридичне значення; 
 • складання позовних заяв, клопотань та іншої процесуальної документації; 
 • представництво інтересів в судах всіх інстанцій при вирішенні трудових спорів.

Бізнесу:

 • консультування роботодавців і працівників щодо застосування чинного законодавства; 
 • повний юридичний супровід підприємств з питань врегулювання та оформлення трудових відносин з окремими співробітниками та трудовими колективами, працевлаштування іноземців; 
 • складання та супровід укладення, зміни та розірвання трудових і колективних угод; 
 • розробка проектів локальних актів юридичних осіб (правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, положення про оплату праці, посадових інструкцій, штатних розкладів та ін.); 
 • складання проектів наказів та інших документів, що регламентують порядок заохочень та притягнення до відповідальності працівників; 
 • консультування юридичних осіб щодо звільнення працівників та скорочення штату; 
 • розробка локальних актів юридичних осіб, що регламентують порядок захисту від розголошення конфіденційної та іншої інформації.

   

ДОПОМОЖЕМО

вирішити конфлікт                             підготувати документ             притягнути до відповідальності