Thursday, December 12, 2019


Юридичний аудит

Юридичний аудит (англ. Legal Due Diligence) — аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо.


Основні завдання юридичного аудиту полягають в розкритті реальних, майбутніх та умовних зобов'язань компанії, виявленні юридичних або договірних перешкод для запланованих дій інвестора, формування основ для договорів, які будуть готуватись для заінтересованих осіб стосовно певних питань, таких як: купувати або не купувати дану компанію, скільки заплатити, як структурувати даний договір та інше.


Правильно проведений юридичний аудит дозволить мінімізувати ризики настання негативних наслідків для заінтересованої сторони та несення невиправданих збитків. 


По бажанню замовника послуги юридичний аудит може бути проведений повно, по окремим питанням, а також попередньо щодо окремих правових аспектів.


 Дана послуга в себе включає проведення робіт відносно:

- відповідністі правових  документів закону;

- прогнозування та мінімізація ризиків по відношенню до обраного виду поведінки;

- перевірки правильності юридичного оформлення прав власності на нерухомість та інше майно;

- правового аналізу різного роду внутрішніх правових документів (статутів, наказів, протоколів та ін.);

- інших видів правових питань.


 Дана послуга може надаватися у вигляді складання письмового висновку, звіту за результатами проведеного дослідження, в якому міститься юридична оцінка аналізованої ситуації, виходячи із положень чинного законодавства, норми якого регулюють досліджувані правовідносини.