Thursday, December 12, 2019


Медіація

Одним із способів альтернативного врегулювання спорів є медіація – послуга посередництва між сторонами конфлікту, метою якого є задоволення інтересів кожної із сторін конфлікту.


На відміну від формального судового чи господарського процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор (посередник) не приймає рішення за них.


Принципами медіації є: добровільність, конфіденційність, щирість намірів, неупередженість посередника, розподіл відповідальності, неформальність та гнучкість (можливість домовитись та вийти за межі позовних вимог).


Основні переваги медіації:

• Економія часу
• Зниження вартості процесу вирішення спору
• Можливість впливати на результат
• Конфіденційність процедури
• Можливість збереження або відновлення ділових взаємин з партнерами
• Можливість запобігти виникненню подібних конфліктів у майбутньому
• Гарантія виконання рішення (у випадку успішної медіації)


Таким чином, Ви можете перекласти тягар домовленостей та пошуку компромісу у спорі на посередника - основною задачею роботи якого буде задоволення інтересів кожної із сторін конфлікту.

P.S. ціна даної послуги визначається за домовленістю.