Wednesday, September 23, 2020

Повернення поручителем коштів, сплачених замість боржника

Стягнення заборгованості із поручителя, у зв’язку із неможливістю боржником належно виконати свої зобов’язання перед кредитором можуть породжувати заміну кредитора у зобов’язанні.

Подробнее...

Вклад та внесення готівки третьою особою

Відповідно до частини другої статті 11 ЦК України однією з підстав виникнення цивільних прав та обов’язків зокрема є договори та інші правочини.

Подробнее...

Неявка учасників судового спору не перешкоджає вирішенню справи по суті

За приписами ст. 65 Господарського процесуального кодексу України ухвала про порушення провадження у справі надсилається учасникам судового процесу за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою.

Подробнее...

Щодо можливості стягнення боргу у валюті

Нижче зазначається ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ Верховного суду України у справі за № 6-145цс14 щодо можливості стягнення боргу у валюті.

Подробнее...

Відповідальність власників істотної участі та / або керівників неплатоспроможного банку

2014 рік, а також початок 2015 року стали для банківської системи України справжнім випробуванням, пройти яке вдалося та вдається не всім. Актуальним питанням для більшості населення являється повернення вкладів та, що робити, якщо сума гарантованого відшкодування не покривається Фондом гарантування вкладів фізичних осіб...

Подробнее...

Закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документу

Відкрите виконавче провадження може породжувати ряд "дискомфортних" обставин для боржника, які пов`язані із примусовим виконанням судвого рішення та накладенням арештів на майно боржника.

Подробнее...

Правильно оскаржуємо неправомірні дії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів Фондом

Частина шоста статті 27 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" визначає, що уповноважена особа Фонду протягом трьох днів з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію формує перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 цього Закону.

Подробнее...

Способи судового захисту та предмет спору

При зверненні до суду за захистом порушених, оспорюваних, невизнаних прав та інтересів слід уважно підходити до обрання способу захисту та відповідності такого нормам чинного законодавства України.

Подробнее...

Набуття чинності ухвалою господарського суду

Ухвала суду, яка набрала законної сили підлягає виконанню. У той же час, потрібно розуміти час коли відповідна ухвала набирає законної сили.

Подробнее...

Наймач та найм жилої площі

Відповідно до ст. 31 Житлового кодексу Української РСР громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

Подробнее...