Thursday, December 12, 2019

Наймач та найм жилої площі

Відповідно до ст. 31 Житлового кодексу Української РСР громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР.

Подробнее...

Розписки та їх наслідки при не виконанні

Письмові розписки про вчинення дій, які укладаються між сторонами свідчать про виникнення зобов’язань, які передбачені нормами ст. 509 ЦК України, згідно якої зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Подробнее...

Припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період, воєнний стан

Правовий режим припинення, зупинення, обмеження діяльності банків та його структурних підрозділів (філій, відділень) визначено Постановою НБУ (№ 444 від 16.09.2004) «Про затвердження положення про порядок припинення, зупинення, обмеження діяльності банків в особливий період» (далі – Постанова НБУ № 444).

Подробнее...

Щодо своєчасного розгляду справи

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

Подробнее...

Оскарження постанов про накладення штрафів за порушення валютного законодавства

Бувають випадки, коли результатом перевірки контролюючого органу (у тому числі і НБУ) є складення постанов про порушення чинного законодавства та накладення штрафів. 

Подробнее...

Закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення з підстав пропуску строків

Відповідно до ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніш як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).

Подробнее...

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та його обов`язки перед вкладниками

Відповідно до п. 3 ст. 1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року, відносини, що виникають у зв'язку із створенням і функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, виведенням неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків, регулюються цим Законом, іншими законами України, нормативно-правовими актами Фонду та Національного банку України.

Подробнее...

Стягнення упущеної вигоди в орендних відносинах

Відповідно до приписів статті 22 ЦК України збитками є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Подробнее...

Позов до нерезидента в господарському процесі та надіслання копії позовної заяви

Частина 1 ст. 56 Господарського процесуального кодексу України визначає, що позивач, прокурор зобов'язані при поданні позову надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб листом з описом вкладення.

Подробнее...

Відлік строків позовної давності починається з моменту першої прострочки платежу

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 29 жовтня 2014 року ухвалив постанову у справі № 6-169цс14, в якій висвітлив наступну правову позицію щодо строків позовної давності у кредитних правовідносинах.

Подробнее...