Friday, December 13, 2019

Пропуск строків позовної давності не заважає застосовувати застережання в договорі

Факт відмови у позові про стягнення кредитної заборгованості, у зв'язку з пропуском позивачем строку позовної давності, не свідчить про припинення як основного зобов'язання, так і зобов'язання за договором іпотеки.

Подробнее...

Постанова ВСУ щодо переривання строку позовної давності

Якщо суд у прийнятті позовної заяви відмовив або її повернув, то перебіг позовної давності не переривається. Не перериває перебігу такого строку й подання позову з недодержанням правил підсудності, а також з іншим предметом спору та з іншими матеріально-правовими підставами.

Подробнее...

Космічні штрафи за нерозмитнені авто

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Черкаської митниці Державної фіскальної служби суд дійшов висновку, що митницею правомірно накладено штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів на суму 1 681 846,65 грн., за керування нерозмитненим автомобілем.

Подробнее...

Звернення стягнення позасудово

Статтею 36 Закону України «Про іпотеку» визначено, що сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Подробнее...

Припинення існування предмета спору

Відповідно до роз'яснень, які містяться у п. 4.4. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору. Припинення провадження у справі на підставі зазначеної норми ГПК можливе в разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи. 

Подробнее...

Відмітка про набрання рішенням господарського суду законної сили

Відповідно до чинного законодавства України не передбачено надання господарським судом довідок про набрання судовим рішенням законної сили, а також проставлення відповідних відміток про набрання рішенням законної сили.

Подробнее...

Представництво з 1 січня 2017р. у касаційних судах тільки адвокатом, якщо провадження у 1-й інстанції порушено після 30.09.2016

Згідно із ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Подробнее...

Обставини, встановлені судовим рішенням по іншій справі (преюдиція)

Пунктом 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» від 13.06.2007 №8 передбачено, що за змістом частини п'ятої статті 124 Конституції України судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України і тому вважаються законними, доки вони не скасовані в апеляційному чи касаційному порядку або не переглянуті компетентним судом в іншому порядку, визначеному процесуальним законом, в межах провадження справи, в якій вони ухвалені.

Подробнее...

Оскарження реєстраційних дій, яке судочинство?

За змістом статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Подробнее...

Автоматизована система документообігу, що забезпечує об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 4-6 ГПК України справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1 цього Кодексу.

Подробнее...