Wednesday, June 28, 2017

Почему выбирают нас?

Сохранено клиентам средства и нервы

Довольные клиенты

Успешно завершены судебные процессы

Предоставлено профессиональные советы

Последние новости

 • Звернення стягнення позасудово

  23.06.2017
  Статтею 36 Закону України «Про іпотеку» визначено, що сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору. Позасудове врегулювання здійснюється згідно із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя, що міститься в іпотечному договорі, або згідно з окремим договором між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, що підлягає нотаріальному посвідченню, який може бути укладений одночасно з іпотечним договором або в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.
 • Припинення існування предмета спору

  23.06.2017
  Відповідно до роз'яснень, які містяться у п. 4.4. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 1-1 частини першої статті 80 ГПК), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору. Припинення провадження у справі на підставі зазначеної норми ГПК можливе в разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи. 
 • Відмітка про набрання рішенням господарського суду законної сили

  22.05.2017
  Відповідно до чинного законодавства України не передбачено надання господарським судом довідок про набрання судовим рішенням законної сили, а також проставлення відповідних відміток про набрання рішенням законної сили.
 • Представництво з 1 січня 2017р. у касаційних судах тільки адвокатом, якщо провадження у 1-й інстанції порушено після 30.09.2016

  12.05.2017
  Згідно із ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.